PROCEDURE OM HVIDVASK OG TERRORFINANSIERING

Lovregulering

Som bogføringsvirksomhed er vi omfattet af Hvidvaskningsloven jf. lovens § 1 nr. 17. 

Foruden lovens bestemmelser anvendes ”Vejledning om lov Hvidvaskningsloven” (lovbekendtgørelse nr. 380 af 2. april 2020).

Iht. hvidvaskningsloven er jeg forpligtet til at have tilstrækkelige skriftlige regler og procedurer om:

 • Legitimation af kunderne
 • Opmærksomheds- og indberetningspligt
 • Have foretaget en risikovurdering af hvidvaskning og terrorfinansiering.

Ansvarlig

Indehaveren/ledelsen af selskabet er valgt som ansvarlig person til efterlevelse af lovens krav og sørger for at alle virksomhedens medarbejdere er bekendt med virksomhedens procedure om hvidvask og terrorfinansiering og dets indhold.

Definition af hvidvask og terrorfinansiering

Hvidvask forstås som:

 • Uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomiske udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse,
 • Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller
 • Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

Ovenstående omfatter også dispositioner foretaget af den, der har begået den strafbare lovovertrædelse, som udbyttet hidrører fra. 

Terrorfinansiering forstås som:

 • Finansiering af terrorisme som defineret i straffelovens § 114 b, for så vidt angår handlinger omfattet af § 114.

Hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

Alle medarbejdere har pligt til at informere indehaveren eller ledelsen af selskabet, hvis en kunde mistænkes for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.  Herefter skal der foretages en vurdering af mistanken, herunder undersøge transaktioner eller henvendelser, der ligger til grund for mistanken. 

Hvis det vurderes, at en mistanke om hvidvaskning ikke kan afkræftes, herunder at det ikke kan udelukkes, at midler stammer fra lovovertrædelser, der kan straffes med fængsel i over et år, skal den ansvarlige for bogholderivirksomheden underrette Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Finansiering af terrorisme er i sig selv strafbart, og en mistanke herom, der ikke kan afkræftes, skal føre til, at den ansvarlige i bogholderivirksomheden underretter SØIK.

Det er vigtigt, at kunden ikke informeres om mistanken af hensyn til en eventuel efterfølgende politimæssig undersøgelse. Modsat besvigelser, hvor kunden skal orienteres og bedes om at rette op på uregelmæssighederne, hvorefter SØIK underrettes, hvis kunden ikke retter op på uregelmæssigheder, må kunden altså ikke orienteres ved mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Mistænkelige transaktioner

Registreringer, som kan indikere mistænkelige transaktioner som hvid- eller sortvask, kan bl.a. være:

 • Størrelsen af en transaktion afviger fra det normale hos kunden
 • Transaktioner er ikke logisk begrundet i forhold til kundens virksomhed
 • Mønstret af transaktioner hos kunden har ændret sig
 • Transaktioner foretages internationalt uden nogen god forretningsmæssig begrundelse.

For yderligere uddybning henvises til følgende:

 • Hvidvaskningsloven
 • Vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering

Opstår der tvivl om vores pligter søger vi rådgivning hos advokat eller sekretariatet for SØIK.

Log in with your credentials

Forgot your details?

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies Læs mere

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk