Corona nyheder

( opdateret 14.2.2021 ) 

Introduktion

På denne side vil du kunne finde aktuelle informationer og links i forhold til COVID-19

Hjælpepakker

Kære alle Kunder

I må meget gerne melde retur pr. mail omkrig hvilke hjælpepakker i ønsker vores assistance til.

Da restriktionerne bliver ændret i takt med folketingets beslutninger ændre hjælpepakkernes perioder.

Vi grundet dette forsøgt, at forenkele dette og beskriver dette nedenfor.

 

 

 Lønkompensation:

Man er berettiget til denne kompensation, såfremt man forventer at skulle afskedige medarbejdere og ønsker at undgå dette – hvorfor kravene herfor er: 

Kompensationen vil udgøre 75 % af lønudgiften til hjemsendte ansatte på funktionærvilkår og 90 % af lønnen til hjemsendte ikke-funktionærer. I begge tilfælde er der et loft på kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat.

Lønkompensationen dækker ikke for følgende personer,

 • Medarbejdere på anden offentlig støtte.
 • Allerede afskedigede medarbejdere.
 • Administrerende direktør.
 • Virksomhedsejer, der ejere 25 % eller mere af virksomheden.

 

Kompensationsperioden:

I øjeblikket kan der søges kompensation for perioden 09-12-2020 til 07-03-2021, dog skal man huske man at man skal have hjemsendt medarbejderen med løn før man er berettiget til denne kompensationsordning. 

 

Pris:

Vores assistance i forbindelse med denne ansøgning, er kr. 1.000 + moms.

Samme pris er gældende, når vi skal ind og genansøge på en ny kompensationsperiode.   

 

Frist:

Ansøgningsfristen er 16. april 2021.

Yderligere information for denne kompensation kan findes på vores hjemmeside samt hos virk. 

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_som_foelge_af_coronavirus__covid-19/

 

Omsætningskompensation:

Denne ordning er rettet imod de selvstændige med CVR-nummer, som har oplevet et tab i omsætningen.

For at kunne være berettiget til denne hjælpepakke skal følgende krav være opfyldt, 

 • Din virksomhed skal være omfattet af mindst én eller flere af restriktioner.
 • Du har omsat for mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned ekskl. moms.
 • Du har maksimalt 25 fuldtidsansatte. Antallet af ansatte opgøres i hele årsværk i virksomheden. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 25 fuldtidsansatte.
 • Du har et forventet tab i omsætning på mindst 30 % som følge af Corona virus/covid-19.
 • Du er registreret som ejer af virksomheden, ejer mindst 25% af virksomheden og er væsentligt beskæftiget i virksomheden.
 • Din personlige indkomst for 2020 overstiger ikke 800.000 kr.

Du kan søge om kompensation for 90 % af virksomhedens omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned for hver ejer med en ejerandel på over 25 % i virksomheden. Har din virksomhed haft forbud mod at holde åbent, samtidig med at du har haft 0 kr. i omsætning i kompensationsperioden, kan du søge om kompensation for 100 % af virksomhedens omsætningstab. Dog kan der stadig maksimalt søges om 23.000 kr. pr. måned for hver ejer med en ejerandel på over 25 % i virksomheden.

Styrelsen har fået opdateret ansøgningsproces, hvorfor virksomheder der er stiftet efter den 1. september 2019 og senest den 9. marts 2020 samt 9. marts 2020 og senest 1. november 2020 nu også har mulighed for at søge denne hjælpepakke. 

 

Pris:

Vores assistance i forbindelse med denne ansøgning, er kr. 1.000 + moms.

Samme pris er gældende, når vi skal ind og genansøge på til en kompensationsperiode.   

 

Frist:

Ansøgningsfristen er 15. april 2021.

Yderligere information omkring denne kompensation kan findes hos virk.

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_kompensationsordning_for_selvstaendige_mv_ramt_af_n_eller_flere_COVID-19-relaterede_restriktioner/

 

NB: De politiske partier har besluttet at forhøje kompensationsbeløbet fra 23.000 kr. til 33.000 kr., men inden da skal lovforslaget først godkendes, hvorefter Erhvervsstyrelsen skal have opdateret/indarbejdet deres IT-system, hvorfor man forvente der kan går lidt tid endnu! – Vi ved desværre ikke hvornår dette sker.

 

Hjælp og lånemuligheder til virksomheder ifm. Corona-situationen:

 

Folketinget har vedtaget flere lovforslag ifm. Corona-situationen, som har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, så presset på danske virksomheders likviditet lettes. Hvis man har gæld til det offentlige, vil det være muligt at søge om lån, dog vil lånet ikke blive udbetalt men bruges i stedet til at dække virksomhedens gæld helt eller delvis. 

Nedenstående er kort opsummering omkring hvilke lånemuligheder der er, dog er alle ikke vedtaget endnu, 

 • At der indføres en låneordning for A-skat og am-bidrag til små og mellemstore virksomheder. (Virksomheden skal betale lånet tilbage via Skattekontoen senest den 1. november 2021)
 • Momslåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder får mulighed for at låne et rentefrit beløb svarende til den moms, der skal indberettes og betales den 1. marts 2021 (Er under behandling, men er ikke vedtaget endnu)

 

 

Fasteomkostninger – med revisorerklæring:

Denne ordning er rettet mod virksomhedens månedlig faste omkostninger, som skal betales selvom ens indtægter har været faldende perioden. Virksomheden kan få kompensation for en andel af de forventede faste omkostninger. 

Man kan søge om kompensation inden for perioden fra 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021 for faste omkostninger, hvis virksomheden:

 • Er registreret i CVR-registeret senest den 1. november 2020.
 • Har haft en omsætningsnedgang på minimum 30 % inden for perioden 1. november 2020 til og med 28. februar 2021, hvor virksomheden var underlagt restriktioner.

Hvilken procentsats kan jeg få i kompensation? 

Man kan modtage mellem 40 – 90 % i kompensation for de faste omkostninger. Den præcise kompensationsprocent afhænger af omsætningsnedgangen. Virksomheder med forbud med forbud mod at holde åbent, og som ikke har omsætning i kompensationsperioden, kompenseres med 100 % af deres faste omkostninger.

Nedenstående billede illustrerer hvad man kan opnå kompensation for de forventede omkostninger sammenholdt med ens omsætningsnedgang 

pastedGraphic.png

Denne hjælpepakke er anderledes i forhold til de andre to hjælpepakker, eftersom der skal afgives en erklæring på ansøgningen om de faste omkostninger og det oplyste resultat, hvorfor prisen herfor også er i en anden prisklasse. 

 

Pris:

Prisen for denne hjælpepakke, er kr. 10.000 + moms, dog dækker regeringen 80 % af revisor regningen som i får retur når hjælpepakken bliver udbetalt. 

Før vi kan søge denne hjælpepakke, kræver det at der bliver indbetalt et aconto beløb på kr. 5.000 før vi kan begynde opgaven. 

 

Frist:

Ansøgningsfristen er 15. april 2021

Yderligere information omkring denne kompensation kan findes hos virk. 

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Kompensation_for_maalrettede_faste_omkostninger/ 

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Faste_omkostninger_Light/

 

Slutafregning:

Husk at tjekke jeres E-Boks jævnligt, da det er jeres eget ansvar at tjekke op hvornår slutafregning af kompensation skal foretages dvs. indberetning af dokumentation for de diverse hjælpepakker i har søgt. 

Du har fået udbetalt kompensation på baggrund af dine oplysninger om forventningen til en given periode, du har søgt kompensation for. 

Når perioden er overstået, skal du indberette oplysninger og dokumentation om de faktiske forhold for perioden, således at Erhvervsstyrelsen kan beregne det endelige kompensationsbeløb, du er berettiget til, hvilket kan betyde i tilbagebetaling eller yderligere tilskud.

I øjeblikket er fristen 31. maj 2021 – men hold øje med denne frist (tjek e-boks post fra Erhvervsstyrelsen) for jeres vedkommende, da vi har oplevet, at Erhvervsstyrelsen har krævet dokumentationen før tidsfristen. 

Log in with your credentials

Forgot your details?

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies Læs mere

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk