Corona nyheder

( opdateret 27/7 2020 ) 

Introduktion

På denne side vil du kunne finde aktuelle informationer og links i forhold til COVID-19

Hjælpepakker

Omsætningskompensation

Selvstændige med CVR-nummer med maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge om midlertidig kompensation for tabt omsætning (omsætningskompensation) som følge af coronavirus/covid-19. Det er nu også muligt at søge kompensation for perioden 9. juli 2020 til og med 8. august 2020. Se ansøgningsfrister nedenfor.

Hvem kan søge?

Din omsætning har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronavirus/covid-19.

Du har maksimalt 25 fuldtidsansatte. Antallet af ansatte opgøres i hele årsværk i virksomheden. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 25 fuldtidsansatte.

Du har et forventet tab i omsætning på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19.

Sådan dækker ordningen

Kompensationen til virksomhedsejeren kan maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og dermed i alt 69.000 kr. i en periode på 3 måneder eller 92.000 kr. i en periode på 4 måneder eller 115.000 kr. for alle 5 måneder.

Det er ikke tilladt at modtage kompensation, hvis du har en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Hvilken periode kan jeg få kompensation for?

Du kan søge kompensation for tabt omsætning for hhv. 3 og 4 måneder fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni eller 8. juli 2020.

Det er også muligt at søge for den 5. måned fra og med 9. juli 2020 til og med 8. august 2020. Se ansøgningsvejledningen for yderligere information.

Ansøgningsfristen for perioden 9. marts til 8. juni og 8. juli 2020 er den 31. august 2020.

Ansøgningsfristen for den 5. måned er 30. september 2020.

 

Få kompensation som freelancer med B-indkomst

Freelancere med B-indkomst kan få midlertidig kompensation for tabt indtjening (omsætningskompensation) som følge af coronavirus/covid-19. Det er nu også muligt at søge kompensation for perioden 9. juli 2020 til og med 8. august 2020. Se ansøgningsfrister nedenfor.

Hvem kan søge?

Du kan søge om kompensation for tab af B-indkomst, hvis du opfylder følgende kriterier:

Din B-indkomst har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronavirus/covid-19.

Du har et forventet tab i B-indkomst på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19.

Sådan dækker ordningen:

Kompensationen vil udgøre 90 % af dit gennemsnitlige månedlige tab i B-indkomst. Hvis din forretning har været lukket ved bekendtgørelse, kan kompensationen udgøre 100 % i den periode, du har måttet holde lukket, hvis du ikke har haft nogen indtjening i perioden.

Kompensationen kan maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og dermed i alt 69.000 kr. i en periode på tre måneder eller 92.000 kr. i en periode på fire måneder eller 115.000 kr. for alle 5 måneder. Det er ikke tilladt at modtage kompensation, hvis man har en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Hvilken periode kan jeg få kompensation for?

Du kan søge kompensation for tabt omsætning for hhv. 3 og 4 måneder fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni eller 8. juli 2020.

Det er også muligt at søge for den 5. måned fra og med 9. juli 2020 til og med 8. august 2020. Se ansøgningsvejledningen for yderligere information.

Ansøgningsfristen for perioden 9. marts til 8. juni og 8. juli 2020 er den 31. august 2020.

Ansøgningsfristen for den 5. måned er 30. september 2020.

 

Lønkompensation

Din virksomhed kan få midlertidig lønkompensation, hvis du forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af coronavirus/covid-19. Ansøgningsfrist er 20. september 2020.

Hvem kan søge?

For at søge om lønkompensation skal virksomheden stå over for at skulle varsle afskedigelser af:

  •  Minimum 30 % af medarbejderstaben eller
  •  Mere end 50 ansatte.

Om medarbejderen er ansat på deltid, fuldtid eller er elev/lærling, har ikke betydning for udregningen af de 30 % eller optællingen af de 50 medarbejdere. Kravet om minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte opgøres som et gennemsnit over hele den periode, som du søger lønkompensation til.

Medarbejderstaben fastsættes ud fra antallet af ansatte med tilknytning til virksomheden pr. 8. marts 2020.

Sådan dækker ordningen

Du kan søge lønkompensation for medarbejdere med fast tilknytning uden særlige forhold.

Fast tilknytning betyder, at der skal være en ansættelseskontrakt mellem medarbejder og virksomhed. Det er en forudsætning for, at virksomheden kan modtage lønkompensation for medarbejderen.

Kontrakten skal være indgået før d. 9. marts 2020.

Både fuldtidsansatte, deltidsansatte, elever/lærlinge, ansatte i tidsbegrænsede stillinger, hvor du er arbejdsgiver, fx barselsvikarer, er dermed omfattet, hvis der forelægger en ansættelseskontrakt.

For ordningen gælder, at du ikke kan søge om kompensation, hvis:

virksomheden benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden løn

udgifterne til løn er dækket på anden måde og fra andre støtteordninger indført som følge af coronavirus/covid-19

virksomhedens medarbejdere ikke er hjemsendt

du er en institution eller lignende, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter

Du kan ikke få lønkompensation for følgende:

Medarbejdere på anden offentlig støtte (undtagen fleksjobbere)

Allerede afskedigede medarbejdere

Administrerende direktør

Virksomhedsejer, der ejere 25 % eller mere af virksomheden.

Hvilken periode kan jeg få kompensation for?

Du skal kun søge kompensation for dine medarbejdere i den periode, de er hjemsendte inden for perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 29. august 2020. Ordningen er åben for ansøgning frem til den 20. september 2020.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 5. juni 2020 blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen til og med den 29. august 2020.

Hvis du søger om forlængelse af lønkompensation i perioden fra og med den 9. juli og frem, udbetales der ikke lønkompensation for 21 kalenderdage pr. ansat for perioden. De omtalte 21 kalenderdage skal inkluderes i din ansøgning, men de medregnes ikke i opgørelsen over, hvor mange ansatte din virksomhed har hjemsendt.

 

Kompensation faste omkostninger

Din virksomhed kan få kompensation for en andel af de forventede, faste omkostninger. Ansøgningsfrist er 31. august 2020.

Hvem kan søge?

Hvis du forventer et fald i din virksomheds omsætning, kan du ansøge om kompensation til dækning af dine faste omkostninger.

Ordningen er åben for ansøgninger frem til 31. august 2020.

Din virksomhed skal:

have dansk CVR-nummer

være etableret senest 9. marts 2020

have haft minimum en hel måneds omsætning

have faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020.

Desuden skal du som følge af coronavirus/covid-19:

forvente et fald i omsætningen på mindst 35 % i hele perioden eller

Sådan dækker ordningen

Du kan få kompensation for op til 80 % af de forventede faste omkostninger i din virksomhed.

Faste omkostninger er de omkostninger, din virksomhed skal afholde, selvom din virksomheds omsætning falder i en periode, og er fx afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

Hvilken periode kan jeg få kompensation for?

Du kan søge kompensation for faste omkostninger for enten 3 eller 4 måneder fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020 eller til og med den 8. juli 2020.

Sådan søger du om kompensation

For at kunne søge om kompensation for din virksomheds faste omkostninger, skal du have en uafhængig, godkendt revisor til at vedlægge en erklæring på, at du har opgjort omsætning og faste omkostninger korrekt, og om virksomheden har haft driftsunderskud i 2019.

Når virksomheden har sendt sin ansøgning, skal revisor indsende sin erklæring før ansøgningen behandles.

Når du søger om kompensation

Virksomheder, der søger om kompensation, bør følge FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, som opstiller en række forventninger til, hvordan virksomheder bør arbejde med samfundsansvar i forhold til menneskerettigheder, så de undgår selv at have, bidrage til eller være direkte forbundet med negative indvirkninger på disse. Dette gælder både i din egen virksomhed, og i dit valg af leverandører og forretningsforbindelser.

Ansøgning om forlængelse og opdatering af allerede godkendt ansøgning

Regeringen og Folketingets partier har udvidet ordningen,  og forlænget ordningen med yderligere en måned frem til 8. juli 2020.

Du har mulighed for at genansøge om forlængelse, eller hvis du har tilvejebragt tilstrækkelig dokumentation for omkostningsposter tidligere afvist af Erhvervsstyrelsen, eller hvis du ønsker at anvende en anden referenceperiode grundet underskud i 2019.

Hvis din ansøgning er godkendt, og du ønsker at blive omfattet af de nye regler, herunder søge forlængelse til 8. juli 2020, eller ønsker at korrigere lukkeperiode, forventet omsætning, forventede faste omkostninger, eller vedhæfte ny dokumentation, skal du anvende genansøgningsblanketten:

Hvornår udbetales kompensationen?

Erhvervsstyrelsen kan desværre ikke oplyse en generel sagsbehandlingstid. Alle ansøgninger behandles hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden afhænger blandt andet af, om ansøgningen er korrekt udfyldt og dokumenteret – eller om den skal gennemgås nærmere.

Du modtager en kvittering i virksomhedens digitale postkasse – senest en time efter, du har sendt din ansøgning.

Du får udbetalt hele det ansøgte beløb på én gang. Hvis du benytter muligheden for at søge om forlængelse eller justerede støttesatser, udbetales dette beløb separat.

Udbetaling kan kun ske til virksomhedens NemKonto. Privatejede virksomheder kan benytte ejerens private NemKonto, hvis banken godkender dette.

Retten til kompensation kan ikke overdrages til andre, fx til din bank.

 

Forlængelse af fristerne for betaling af moms og skat

For små og mellemstore virksomheder er fristerne for betaling af A-skat og am-bidrag midlertidigt forlænget med fire måneder.

For små og mellemstore virksomheder lægges afgiftsperioderne for moms for 1. og 2. kvartal sammen. Det samme gælder for 1. og 2. halvår. Derudover lægges fristen for afgiftsperioderne for 3. og 4. kvartal sammen. Du skal dog stadig indberette for hver periode.

Momsangivelserne er dog en vigtig kilde for beslutningstagerne i den nuværende situation, og virksomheder opfordres derfor til at angive moms som hidtil og kun vente med betalingen.

 

Få mere information på  www.Virksomhedsguiden.dk hvor samtlige pakker bliver opdateret og hvilke muligheder der er.

 

Senest 0pdateret 27. juli 2020 kl. 14:15 af Robert Bach

Log in with your credentials

Forgot your details?

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies Læs mere

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk